Mørkekjøring

Dersom du tar grunnkurs mellom 15 mars og 1 november må du gjennomføre mørkekjøring før 31 oktober samme år. Vist grunkurs gjenomføres mellom 1. november og 15. mars må mørkekjøring gjenomførest samtidig som kurset er. Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars - 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøring senest 31. januar påfølgende år vist det ikke er gjenomført mørke demo før.

Du kan gjerne melde deg på no så tar vi kontakt med deg når vi starter opp til hausten igjen.

Kursmål
Du skal gjennom demonstrasjoner ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:

  • oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket
  • bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Ta kontakt

Adresse

Borgunvegen 1082

6010 Ålesund

926 65 119

post@solaut.no