Elev informasjon

OBS for å få pakkepris på bil eller mc må min 50 % betales etter første gang kjørt ellers så får du ikke rabaten i pakke 

Betaling
Betaling skjer fortrinnsvis via nettbank. Senest 3 dager etter kjøretimen. Eget kontonr samt kid.nr blir gitt eleven ved første kjøretime. Kontant og betalingsterminal kan også benyttes. Ved kreditt eller faktura beregnes et gebyr på kr 60,-.

All opplæring må være betalt senest 7 virkedager før praktisk førerprøve skal finne sted. Ved manglende betaling kan praktisk førerprøve til avlyst.

Avbestilling
Avtalt kjøretime må avbestilles senest kl 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Er det obligatoriske timer som skal avbestilles er fristen tre virkedager dager før.

Grunkurs  er bindende påmelding.

Ikke avbestilt time til rett tid må vi kreve betaling for da vi ikke har mulighet for å få besatt timen med en annen elev på så kort varsel.

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt tid pga sykdom eller lignende, kan du ta med legeattest som dokumentasjon på at du er forhindret til å møte. Da slipper du gebyr for "ikke møtt". 
Dersom trafikkskolen må avlyse en kjøretime p.g.a. oppkjøring eller andre uforutsette hendelser, skal dette gjøres så snart trafikkskolen har mulighet til det.

 

Taushetsplikt
Alle ansatte ved trafikkskolen har taushetsplikt. Har du behov for samtale, ta gjerne kontakt med oss.

 

Sperrefrist
Politiet kan sette sperrefrist for å få førerkort. Dette kan for eksempel skje dersom en person er ilagt straff eller er domfelt for beruselse eller har kjørt motorvogn uten gyldig førerkort. Politiet kan også fastsette sperrefrist hvis en person har begått andre straffbare handlinger.

En person som har sperrefrist har ikke lov til å øvelseskjøre. Er du usikker på om du har sperrefrist, bør du kontakte politiet snarest.

 

Elevens ansvar
Eleven skal ha med seg bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs samt legitimasjon under all øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskolen. Elev som har førerkort for en annen førerkortklasse, trenger ikke bevis for trafikalt grunnkurs, men må alltid ha med seg sitt førerkort.
Ved eventuell kontroll, og det mangler førerkort/bevis/legitimasjon, kan kjøretimen bli avbrutt. Timen må allikevel betales i sin helhet.

Elev som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre bestilt time på grunn av helse, rus eller lignende vil bli avist ved oppmøte

Ta kontakt

Adresse

Borgunvegen 1082

6010 Ålesund

926 65 119

post@solaut.no