Personbil med henger

Personbil med henger

For de som har behov for å kjøre personbil med større henger; sjekk ut Statens Vegvesens tilhengerkalkulator om du er i tvil.

Obligatorisk opplæring

  • Kurs i sikring av last: 2t
  • Veiledningstime trinn 2: 1t
  • Veiledningstime trinn 3: 1t
  • Del 4:3t landevegskjøring

For å starte opplæring må eleven ha fylt 16 år men må bestå førerprøve kl B før førerprøven BE kan gjenomføres. For mer informasjon om opplæringen se www.vegvesen.no

Søknadsskjema fra Statens vegvesen

Klasse BE
Generelt
Vilkår for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser. Det er du selv som har ansvaret for det som blir gjort under prøven Prøven har flere deler eller oppgaver Du må både kjøre og løse opgavene selvstendig

Måten du løser oppgavene på,vurderes mest mulig som en helhet av sensor

Resultatet blir bestemt når prøven er over, å du får beskjed om resultat når prøven er ferdig du får en skriftlig begrunnelse for resultatet av prøven

Kjøretøy til prøven:
Bilen skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser. Den må være godkjent av Statens vegvesen. med dobbelt sett pedaler

  • Tilhengaren skal vere like høy og bred som bilen og ha tillatt totalvekt på minst 1000 kg
  • Tilhenger må veie minst 1200 kg
  • Tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg

Hva prøven omfatter:
Du må utføre tilkopling av tilhenger og utføre daglig kontroll av henger før kjøring så får du sikkerhetskontroll oppgaver spørmål du har ca 40 minutt med kjøring i varierte veg- og trafikkforhold etter fastsatt rute. Når prøven er ferdig skal du parkerer og kople fra tilhengeren og parkere bil ved siden av henger

Sikkerhetskontrollen:
Kontrollere for eksempel lys, bremser, dekk eller infesting av påbygg og forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Kjøreturen:
Sensor gir beskjed i god tid om hvor du skal kjøre for det meste gir sensor beskjed om høgre og venstre eller etter stedsangivelser der du finner skilt du må og noen ganger rygge, snu og parkere.

Praktisk:
1. Rygg bilen sentrisk på tilhengaren.
2. Koble til straum.
3. Monter tilhengaren på kroken og sjekk at den går i lås.
4. Fest sikkerhetswire.
5. Skru opp nasehjulet.
6. Sett på nødblink og sjekk at alle lys fungerer. Bruk varsel trekant eller trepinne  på bremsepedal for å sjekke at bremselys fungerer.
7. Sjekk at det er luft i hjula og at dei er ok.
8. Opne tilhengaren og sjekk om last er forsvarlig sikra (stroppa), og at lasta er avstempla.
9. Sjekk at vognkortet er på plass i tilhengaren (eller i bilen).
10. Ved fråkobling av tilhengar skal straumen være det siste som vert kobla frå bilen.
11. Ved rygging med tilhengar bruk sensor som hjelpesmann og be han sjekke om det er klart bak før rygging.Be sensor om å vere på Venstre side

 NB.    Husk bremsetest i Ro og i Fart ca 25km

 

 

 

Sikkerhetskontroll klasse BE             Sol trafikkskole a/s

Kontroll av

Utførelse

1: Kontroller om det er riktig dekkdimensjon og    
     kode (hastighet og vekt) på et av  
     tilhengerens dekk
    

Vis i vognkort

2: Kontroller om tilhengerens hjul er  
    forsvarlig å kjøre med, av hensyn til    
    slitasje og skader

Mønsterdybde: 1,6 mm på sommerdekk til tilhenger med tillatt totalvekt mindre enn 3500 kg

3 mm på vinterdekk

Slitasje

Skader på dekk og felg og sprekkdannelse på dekk

 

3: Foreta en bremseprøve

Bremseprøve utføres i lav fart (30-50 km/t) (sensor hjelper til med å finne sted)

 

4: Kontroller om tilhengerens lys og 
    reflekser virker i henhold til krav.

Påbudt lysutstyr på bil og tilhenger kontrolleres.
Husk refleks

 

5: A) Kontroller om det er varmgang i
         tilhengerens bremser, hjullager eller  
         dekk.

    B) Forklar hva som kan være årsak til evt.    
         Varmgang

A) Kontrolleres ved å kjenne på   
     tilhengeres trommel, dekk og felg;   
     etter kjøring.

B)    Mulige årsaker: Lavt lufttrykk, bremsene henger på eller er feiljustert og at hjullager er defekt eller for stram.

 

6: Gjør rede for hvor stort koplingslast
    (kuletrykk) tilhengeren kan ha i dette
     vogntoget.

-       Opplysninger gitt i vognkortet for bil og henger brukes.

-       Det bør også sjekkes ut mot opplysninger på typegodkjenningsplata

 

 

                                                                                                          Sol trafikkskole a/s

 

 

7: Forklar hvordan koplingslasten
    (kultrykket) kan kontrolleres
.

 

 

Det kan brukes vekt eller kandidaten kan beregne vekta ved å løfte på draget.

(Kun på enkelaksel)

 

8: Gjennomfør kontroll av tilhengerkoling  
     og drag.

Kandidaten skal se etter:

- Sprekkdannelser og ulovlig sveising

- Vridning

- Festeanordninger mellom kule, hanske og 
  drag.

 

9: Påvise hvor stor tilhenger du kan trekke
     med dette kjøretøyet.

Kandidaten skal hente opplysninger fra.

-Bilens vognkort

-Kontrollere typegodkjenningsplate på krok

 

10: Gjør rede for krav som stilles til 
      speilutrustning på vogntoget

Kandidaten skal vite at speil skal:

- Gi god oversikt bak

- Tilhenger skal være synlig i ett av speilene

- Speil skal ha en speil flate på minst 70 cm2
  og være konstruert slik at de gir etter ved
  en kraft på 25 kp parallelt med kjøretøyets
  lengderetning 

 

11: Kontroller om dekkene på tilhenger
       tilfredsstiller krav til mønsterdybde

På tilhenger med tillatt totalvekt med mindre enn 3500 kg:

- Sommerdekk minst 1,6 mm

- Vinterdekk minst 3 mm

 

 

www.solaut.no                                 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Sol Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer