Sikkerhetskontroll kjøretøy bil kl B

Sikkerhetskontroll kjøretøy bil kl B

Vi ønsker at du som elev skal få best mulig utnytte av våre nettsider, og har derfor lagt ut noen dokumenter som omhandler sikkerhetskontroll av bil.

I dokumentet "Sikkerhetskontroll 36 spm. og svar" vil du finne de spørsmålene det er sannsynlighet for at du blir spurt på en førerprøve. Les gjennom disse, så har du mulighet å spørre læreren din om hvordan du kontrollerer de forskjellige punktene.

Det kan ofte være lurt å kontrollere styring, bremser, lys etc. hver dag du skal ut å kjøre. Sikkerhetskontoll på bil, print gjerne ut eller lagre på din tlf.

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

Vognkortet:

 

1

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke?

Se/vis si vognkort

2

Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører med for tung tilhenger på bilen?

b) Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?

Veggrep på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves

b) Kjøreegenskaper blir redusert, bremselengde økes, samt det er blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves

3

Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort på klasse B (personbil)?

b) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

Se/vis i vognkort, eller førerkortforskriftene.

b) Det er ulovlig, man får redusert veggrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av vekten bak.

Bremser:

 

4

Kontrollere om bremsekraftforsterker virker

b) Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret.

Utføre kontroll; trykk på bremsepedale til den blir hard (5-6 ganger)
Hold trykk på bremsepedal samtidig som du starter bilen. Pedal skal nå synke inn.

b) Som regel er det IKKE forsvarlig, da dette gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir VELDIG tung og hard.

5

Kontrollere bremsevæskenivået

b) Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivå er for lavt?

Kontrollere om væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen.

b) Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å «trykke» bremseklossene inn mot bremseskivene. Det kan være også være lekkasje i bremsesystemet. Ta bilen til verksted for kontroll.

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

6

Kontrollere om bremsene har skjevtrekk

b) Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

Kjøre mellom 30-40 km/t rett frem, og deretter bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal i utgangspunktet holde kursen rett frem.

b) Det er en feil ved bremsene, som gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen til venstre side, da er bremsene mest slitt på venstre side. Trekker den til høyre, da er de mest slitt på høyre side. Besøk verksted for å fikse problemet.

7

Kontrollere om varselslampen for to-krets bremsessystem/driftsbrems virker.

b) Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

Identifisere varselslampen (!) samme lampe som park-brems/håndbremse, få den til å lyse, og få den til å slukke. Start motor, ta av og på håndbrekket.

b) Stanse, finne evt. årsak. (Dette kan være at to-krets systemet ikke fungerer, eller at det er lite bremsevæske, evt. at håndbrekket er feil). Kanskje det er teknisk feil, og eller en defekt styreenhet.

8

Kontrollere om varselslampen for ABS- bremsene virker.

Identifisere varselslampen, som viser gul skrift med ABS. Få den til å lyse og deretter slukke. Dette er en lampe som skal lyse når du tar tenning på/ motor igang, og den skal slukke automatisk etter noen sekunder.

Dekk:

 

9

Kontrollere dekk og felg for skader b) Hvilke skader er mest vanlig?

Visuell kontroll, sjekk om det er noe «unaturlig» ved hjulene.

b) Rifter i dekksiden, bulker i felgen, fører til ustabilitet, bobler i siden på dekket, forsterkningen i dekket vil da være veldig redusert.

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

10

Kontrollere dekkslitsasje på begge forhjul b) Hva kan dekkslitasjen fortelle deg?

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevn i mønsteret?

Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten.

Dersom det er slitt bare på ene siden, kan det fortelle oss at forstillingen på hjulene kan være skjev.

11

Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene.

b) Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0 mm. I dekkmønsteret finner vi også små «gummiklumper» som indikerer hvor slitt dekkene er.

b) Dårlig veggrep, samt økt fare for vannplaning

12

Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

b) Kontrollere om lufttrykket er riktig i forhjulene?

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. Dette kan være i tanklokk for drivstoff eller i dørkarm på førerdøren. (audi)

b) Visuell kan man se om dekket er jevnt slitt, eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt.

13

Kontrollere om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde.

b) Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- eller sommerdekk?

Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler på dekk.

Vinterdekk: min. 3,0 mm Sommerdekk: min. 1,6 mm

14

Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

b) Kontrollere om forhjul har riktig dimensjoner?

Kontrollere i vognkortet. b) Visuell kontroll

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

15

Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen?

b) Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne.

Kontrollere i vognkortet. Defineres som «Min. hast.» og deretter en bokstav.

b) Visuell kontroll. På dekket står det kanskje 245/45R19 95W, mens det vognkort står Min.hast. W.

W kommer før Z i alfabetet, noe som gjør at disse dekkene tilfredsstiller kravet om min. W. Det vil også stå følgende på dekket: «Max Load: 690 kg»

Lys og lykter

 

16

Kontrollere at alle bremselysene virker

b) Er det forsvarlig å kjøre når ikke bremselysene virker?

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side fungere, samt høytsittende bremselys fungerer.

b) Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være røket sikring eller lyspærer som ikke virker.

17

Kontrollere om nødsignallyset virker.

b) I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen.

b) ved nødstopp for å markere bil, samt at det er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.

18

Kontrollere at nærlyset virker, og at det er riktig innstilt.

b) Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset er feil innstilt?

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lykter.

b) Blending av møtende trafikanter, samt at siktstrekningen i mørke kan bli redusert.

19

Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer?

b) Hvilke ulempe vil det ha om kurve/ tåkelys blir brukt feil?

Slå på lysene, visuell kontroll

b) Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk

20

Kontrollere om tåkelys bak fungerer.

b) Hvilke ulemper kan det har om tåkelysene bak brukes feil?

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter.

b) De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø.

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

21

Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

b) I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?

Dette er de lysene som kommer på når du vrir bruter et step fra auto til høgre. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.

b) Parkering i mørket uten andre lyskilder

Styring

 

22

Kontrollere at styringen er i orden

b) Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang styring (max. 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder, og om bilen er retningsstabil.

Det kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side.

23

Kontrollere om servostyringen fungerer.

b) Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke servorstyringen virker?

Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren.

b) Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere.

24

Kontrollere om bilen er retningsstabil.

b) Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilen skal gå rett frem.

b) Det kan være feil lufttrykk, eller feil i forstillingen på hjulene.

Annet

 

25

Finn frem refleksvesten

b) Hvor vil du plassere varselstrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan eksempelvis ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i eget rom.

b) Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

26

Kontrollere om vinduspusser/visker virker på forskjellige hastigheter.

b) Hva kontrollerer du på vindusviskere?

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke de forskjellige hastigheter.

b) Slitasje, rifter, løs gummi eller striper under visking.

27

Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes så effektivt som mulig.

b) Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Vifter opp i frontrute, temperatur opp! Varmetråder i bakrute og på speil settes på.

b) Behagelig temperatur

28

Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

b) Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra sidespeilene?

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (Rearview)

b) Ofte samme knappen som varmetråder på bakrute. Kanskje egen knapp. samme som justering av speil set i midt posisjon

29

Kontrollere at batteriet sitter fast

b) Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

er festet i bunn av bagasjerom, forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

b) Det kan bli batterisyresøl, og det kan føre til kortslutning.

30

Kontrollere at lydhornet virker

Trykk på rattet, og hornet.

31

Kontrollere at vindusspyleren virker b) Vis hvor man fyller på spylervæske

Utføres
Vise beholder under panseret blå topp venstre side nær frontrute.

32

Kontrollere alle bilbeltene

b) Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere?

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontrollere.

b) Beltet vil ligge løst, og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt.

33

Finn frem varselstrekant, og montér denne skikkelig.

b) Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den i fra deg?

er festet i bak luke

 Montér den, dra i røde fester 

ca 150 200 meter

 

Sikkerhetskontroll av bilen

Hva skal eleven gjøre?

34

Sett på nødsignallyset(nødblink)

b) Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset(nødblink)?

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen.

b) Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt.

35

Kontrollere at varselslampen for kollisjonsputen virker.

b) Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbags/kollisjonsputer foran?

Tenning på, lyset skal lyse, og deretter slukke.

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.

36

Kontrollere motoroljenivået
b) Vis påfyllingsstedet for motoroljen.

Skal være mellom min og max 

kontroler på instrument car service oil level  slå på tenning

b) Vis i motorrommet hvor man fyller på olje.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Sol Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer