Smittevern ved trafikkskolen

Smittevern ved trafikkskolen

Smitteforebyggende tiltak:

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant elever på trafikkskolene og ansatte. Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1 Syke personer skal ikke være på trafikkskolen

2 God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3 Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene listet opp i dette notatet gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

 

I kjøretøy:

Bil:

• Maksimalt en elev og en trafikklærer i kjøretøyet om gangen. I tillegg har Statens vegvesen anledning til å utøve tilsyn iht trafikkopplæringsforskriften.

• Det etterstrebes å unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt mellom lærer og elev. • Ventiler gjerne bilen med friskluft. Benytt ikke resirkulert luft.

• Begrens sammenhengende tid i bilen ved for eksempel å legge inn pause hvert 30. minutt for å redusere tid i bil med begrenset avstand mellom to personer tilstede.

• Flater og felles berøringspunkter rengjøres med såpe/vann (ev.alkohol 70 % til teknisk desinfeksjon) før hver kjøretime.

• Utfør håndhygiene før og etter hver kjøretime.

• Ved opplæring i tunge klasser skal eget personlig verneutstyr, hansker og sko benyttes.

 

MC, Moped og Snøscooter:

• Ved opplæring på MC, moped og snøscooter skal eget personlig verneutstyr benyttes. I tillegg skal man benytte eget personlig kommunikasjonsutstyr.

• Praktisk kjøreopplæring kan skje med inntil tre elever der dette ellers er tillatt. Det må særlig sikres tilstrekkelig avstand mellom de involverte.

• Felles berøringspunkter på kjøretøyene rengjøres med såpe/vann (ev. alkohol 70% til teknisk desinfeksjon) før hver kjøretime.

• Der det benyttes kjøregårder eller lignende må det sikres at alminnelige smitteverntiltak om avstand og antall personer sammen ivaretas, eksempelvis gjennom samordning der flere trafikkskoler benytter samme område. I undervisningsrom: Undervisning bør fortrinnsvis foregå via nett (Skype, Teams o.a.) Dersom dette ikke lar seg gjøre må følgende tiltak følges;

• Sørge for minimum en meter avstand mellom elever i undervisningslokalet..

• Sette krav til håndvask umiddelbart før kurs starter og etter pauser.

• La dører stå åpne.

• Utarbeide eller gjennomgå eksisterende renholdsrutiner i kurslokaler.

• Oppfordre elevene til å møte presis for å unngå at mange personer samles i venteområder. På øvingsbanen:

• Klasserommene blir tilpasset slik at de tilfredsstiller råd om minimum avstand (minst 1 meter innendørs).

• Krav om at alle lærere skal med inn til innledende teori og oppsummering kan fravikes for å begrense antall personer i rommet samtidig.

• Gjennomføring i sikkerhetshallen må tilpasses råd om minimum avstand innendørs. Utdypende retningslinjer Syke personer skal ikke være på trafikkskolen

 

Når kan elever og ansatte møte på trafikkskolen?

Elever og ansatte kan møte på trafikkskolen:

• Når de ikke har symptomer på sykdom.

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn. Ved laboratoriepåvist covid-19 gjelder egne regler som blir fulgt opp av lege.

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid19, kan eleven og den ansatte møte på trafikkskolen som normalt.

• Elever og ansatte med pollenallergi (kjent pollenallergi, typiske symptomer som rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på trafikkskolen. Når skal elever og ansatte ikke møte på trafikkskolen? Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Mer om dette på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

 

God hygiene God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle elever og ansatte er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker til elever eller ansatte som blir syke og det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Både elever og ansatte må få god opplæring i håndvask, og bør ikke bruke håndsmykker eller ringer. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

 

Elever og ansatte skal vaske hender:

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

• Når man kommer til trafikkskolen

• Etter hosting/nysing

• Etter toalettbesøk

• Før og etter måltider

• Etter at man har kommet inn fra praktisk undervisning

• Ved synlig skitne hender Alternativer til håndvask:

• Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

• Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter

• Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

• Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter. Hostehygiene

• Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. Godt renhold Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lag tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. Løse gulvtepper bør fjernes for å lette rengjøring. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på trafikkskolen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

 

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2–4 ganger daglig.

• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.

• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.

• Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.

• Bord/arbeidsplasser rengjøres daglig.

• Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen må også vaskes av etter bruk, minimum daglig

• Tekstiler må vaskes på minimum 60°C.

• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

ref. https://trafikkforum.no/

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Sol Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer