Moped /Scooter kurs am 146

Moped /Scooter kurs am 146

 

FØRERKORT MOPED - KL. AM146

Vi starter nye kurs fortløpende, se kurskalender.

 

"Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre med moped -både privat og på ved trafikkskolen" 

Dette var kravet tidligere, men fra 1. januar 2017 er det nye krav til moped opplæring (Lovdata). De nye kravene til mopedlappen er basert på inviduelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped -både privat og hos trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre 2-hjul førerkort. Dette kurset kaller vi for Mopedkurs . Dette kurset varer i 3 timer.

Trafikalt grunnkursbevis og legitimasjon må medbringes når du skal kjøre. Trafikalt grunnkurs er på 17 timer, fordelt på 3 teorikvelder, pluss trafikant i mørket (mørkekjøring). Du må være fylt 15 år for å delta på trafikalt grunnkurs. Les Trafikalt Grunnkurs for utfyllende informasjon og meld deg på i dag!

Etter gjennomført trafikalt grunnkurs og mopedkurs, kan du starte på mopedlappen. Moped førerkortet (kl. AM146) er fra og med 01.01.2017 inviduell opplæring for hver enkelt elev og skal dekke læreplanens krav. 
Opplæringen består av 13 obligatoriske timer (3 timer teoretisk mopedkurs er inkl.)

Ellers fordeles dette slik:

- Mopedkurs teori (3 timer)

   Kjøring på bane, se under
- Trinnvurdering trinn 2 (1 time)
- Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)
- Trinnvurdering trinn 3 (1 time)
- Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

På grunn av endret krav for mopedlappen, ser vi det naturlig og nødvendig at det blir en økt med elever i kjøregård-øvelser (2-4 timer kjøretøybehandling) før vi kjører oss ut i trafikken. Dette avtales direkte med trafikklærer.

Timer utenom som er nødvendig for hver enkelt elev kommer i tillegg, dette er avhengig av målsettingen i læreplanen for kl AM146.
Se våre priser eller ta kontakt med oss for mer info.

Vi holder flere mopedkurs hver måned og har konkurransedyktige pakkepriser for hele opplæringen.

Som elev hos oss får du låne gratis moped og utstyr under hele opplæringen.

GRUNNKURS MOPED 

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. 
(klasserom, 3 timer) 

Eleven skal

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM 146
2. drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav
3. drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
4. gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet
5. drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
6. drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring.

 

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samhandle med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

1. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder å forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi
2. vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

 

SIKKERHETSKURS PÅ VEI 

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

1. videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre- teknikk
2. erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk
3. reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

 

OFFENTLIG EKSAMEN

Når hele mopedkurset er gjennomført – og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teori prøve for moped(AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

Når du er elev ved solaut.no er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. 

sym-jet-sportx-50-sr-02.jpg

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Sol Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer